søndag 17. mars 2013

Hva er energi?

Det er på tide at vi begynner å snakke om de viktige tingene - Energi. hva er energi?? Hva vet vi om energi da?
Jeg vet at energi er konstant. Energi kan hverken oppstå eller forsvinne, men den kan forandre form - og hva betyr det?
Nå blir vi nødt til å bevege oss inn i det esoteriske, vitenskapelige, mystiske og naturlige. Hm, tenker du kanskje nå? for disse ordene hang ikke helt sammen. Men, hva hvis jeg sier at de henger like godt sammen som hårene på hodet ditt da?? (hvis du har hår på hodet, hvis ikke ble det en dum sammenligning.)

Hvis jeg sier at energi ikke kan forsvinne - hva er da liksom greia med å forbrenne energi under trening?
I maten vår er det energi, og vi blir fortalt at vi må spise så og så mye mat for å ha nok energi til det daglige - og når vi beveger oss så forbruker vi av den energien.
Det er som et regnestykke som må gå opp - hver dag. Og hvis vi spiser for mye mat, så lagres denne energien og vi blir overvektige. Da må vi bevege oss mer....?? er du med? Høres dette logisk ut? Ja, det er jo sånn, for maten vi spiser er liksom drivstoffet vårt, akkurat som vi fyller bensin på bilen!

Men da spør jeg; hva skjer hvis du fyller bensin på en dieselbil eller omvendt? Det går vel ikke så bra? Eller om du gir bilmotoren din feil olje? Ikke så bra.
Hvordan tror du det er med kroppen din hvis du gir den feil bensin? - jeg kan love deg; Ikke så bra. men i forhold til bilen din, vil du kanskje ikke merke umiddelbare reaksjoner - eller??? Hvordan føler du deg etter at du har spist? Føler du at du har mer energi enn før du begynte å spise? Eller blir du trøtt, søvnig, må sove middag? hm... Eller blir du oppblåst i magen, får luft i magen, forstoppelse, diarre eller noe annet værre? Ja, da er vel alt som det skal være? Eller er det ikke det.

For å si det som sant er (min sannhet, som kanskje ressonerer med deg?) så er det ikke meningen at vi skal gå rundt med luft i magen, magesmerter, muskelsmerter, illeluktende avføring, uren hud etc ah you name it, det er så mange ting jeg kunne nevnt.
Dette er tegn på ubalanse i kroppen - kroppen er ute av sin normale tilstand.(se tidligere innlegg om Yin og yang) Men for mange er dette en normal tilstand - dessverre. vi har ikke opplevd hva det vil si å ha skikkelig god helse.

-Feil bensin

En annen form for energi er elektrisiteten vi får fra sol, vind, vann, kull, olje eller kjernekraft - dette gir oss lys og varme.
Og som jeg tidligere sa, energi sirkulerer i et evig kretsløp og kan aldri ødelegges, bare gå over i en annen form for energi.
Potensiell eller stillingsenergi kan for eksempel overføres til bevegelsesenergi (kinetisk energi), som så kan omdannes til varme. Tenk deg at vannet i en dam har en stillingsenergi, som overføres til bevegelsesenergi når det slippes ut gjennom damlukene og fosser utfor et fall. Vannet passerer gjennom turbiner som omdanner bevegelsesenergien til elektrisitet, som senere kan forvandles til varme og lys.

I universet finnes det mange energiformer - dersom vi tar oss tid til å studere kan vi se at alt rundt oss er ren energi. Stolen vi sitter på, maten vi spiser, og oss selv - vår egen kropp!
Energi er et uttrykk for frekvenser, vibrasjoner eller bølgebevegelser i ulike hastigheter. Energi beveger seg i bølgeform, det vil si antall sykluser per sekund. Vi bruker betegnelsen hertz, som gir antallet bølgebevegelser, eller svingninger per sekund.
Visse former for energi kjennetegnes ved svært treg eller langsom bevegelse. Dersom atomene i en energiform har lav kinetisk energi, danner de molekyler som er tett bundet til hverandre. på denne måten dannes det solid, fast materie. Atomenes og molekylenes sammensetning og kinetiske energi varierer og danner derfor ulike materielle former.

Menneskekroppen består av ren energi. Tilsynelatende ser det ut som om vi er bygget opp av blant annet muskler, organer, bein og blod - men ser vi nærmere etter, oppdager vi at de ulike delene av kroppen er bygd opp av celler. Cellene består av molekyler, som kan brytes ned til atomer. Partiklene som danner atomenes struktur, består av ren, vibrerende energi. Mennesket er altså et enestående energisystem, som er bygd opp av atomenes aller minste bestanddeler.
Det er ikke bare de fysisk delene vi kan se og ta på som hører til kroppen. Det finnes en mer subtil anatomi inni og rundt kroppen, som består av tanker, følelser og opplevelser. Disse energiene skaper ulike felt som ligger i bestemte lag rundt den fysiske kroppen. Disse kalles tilsammen "eterisk legeme" eller "aura". Vitenskapen benevner disse fine kroppsenergiene som "bioplasma".
Vi kan verken ta, eller se det eteriske legemet, men de flesteav oss er følsomme nok til å fornemme disse energivibrasjonene hos andre mennesker. Vi vet ofte hvordan en perosn har det, før personen rekker å si det selv. Og hvis vi kommer inn i et rom fullt av folk, er det lett å merke om gruppen akkurat har ledd av noe elelr vært i en heftig diskusjon. Energien henger igjen i rommet på en måte!

I Universet, bestående av mange galkser og solsystemer, eksisterer det uendelige mengder bølgelengder og energier so vibrerer i ulike hastigheter og med ulike frekvenser. Bølgebevegelsene som fremkalles, er polariserte - det vil si at syklusene i bølgelengdene går opp og ned mellom pluss og minus i regelmessig, svingende bølger.
Langsomme vibrasjoner består av energier som danner materie, for eksempel stein, fjell, trær, farger og levende skapninger - mens subtile energivibrasjoner beveger seg hurtigere enn hva øyet kan oppfatte. De danner for eksempel tanker, følelser i kroppen, samt radiobølger, mikrobølger, gammabølger og røntgenstråler rundt omkring oss. Noen vibrasjoner er hurtigere enn lyset og andre er så hurtige at polariteten forsvinner - atlså pluss og minusladningene er umulige å måle.

De subtile energiene danner atomets minste byggesteiner i form av subatomiske partikler og omfattes av stor interesse for kvantefysikerne. Hele universet er bygd opp av atomer - både utenfor oss og inni oss. I og mellom atomene sirkulerer partikler som vibrere utrolig hurtig. Enkelte fysikere mener at disse partiklene besitter en egen intelligens. De består av enerig som har svært høy frekvens og i vitenskapen tolkes de som "universets klister".
De har som formål å holde verdensbildet vårt sammen, og de beveger seg gjennom hele universet. De fungerer som bindemiddel mellom atomer i moleklyer. Trolig er disse partiklene helt grunnleggende i vår eksistens og er nødvendige for å holde sammen substanser for å bevare tilværelsen i den form vi en vant til å se den. Uten dette gjennomorganiserte energisystemet ville trolig hele universet fallt sammen i en uformelig purelignende suppe! - og ingenting ville fungere slik det gjør i dag.

"Systemets klister" finnes der, uten at noen har funnet ut hvordan eller hvorfor - fenomenet kalles "Den store forente teorien", mens selve energien kalles for "Hawkings energi" eller "kvantum"
Andre, med en annen bakgrunn og med andre erfaringer, kaller energien "kosmisk" eller "universell energi". Den kalles også "livskraft" og i kinesisk medisin heter den "Qi" eller "Chi" - den finnes først og fremst som stillingsenergi i oss alle, og dessverre er det sånn at de aller fleste av oss har mistet evnen til å utnytte livskraften fullt ut. Det som burde være vår fødelsrett, for å beholde en sterk kropp full av energi og vitalitet!

Kilder:
Meg selv
Lena Johanssom - "den legende energien"
Revolusjon i vitenskapen
kjemi for videregåendeIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar