onsdag 30. januar 2013

Yin og Yang - naturens dualitet!


Det må skapes polaritet, dersom det uendelige skal kunne manifestere seg i tid og rom. Yin og Yang er i følge taoismen* universets polaritet som forårsaker verden slik vi oppfatter den.
Yin og Yang reflekterer alle former for forandring og utvikling som skjer i universet.

*Tao er innen kinesisk medisin og filosofi "uendeligheten" - altså det som er hinsides tid og rom. (Da jeg var liten jente, pleide jeg alltid å bli litt kvalm når jeg tenkte på uendeligheten - og det gjorde jeg ofte. Det var for stort til å kalles stort, og jeg lå og forestilte meg hvordan universet kunne være uendelig. Ingen begynnelse, ingen slutt....)

"Himmelens og jordens lover, roten og begynnelsen til alt liv, alle forandringers foreldre og den store rammen som omslutter alt!"

Yin og Yang er en forklaringsmodell som har blitt brukt og som vi fortsatt kan bruke for å enklere kunne analysere og observere fenomener. Det kan være filosofiske konsepter, forklaring av naturens dualitet og naturens lover og det kan være for å forklare hvorfor sykdommer oppstår i menneskekroppen.

Yin og Yang er motsetninger, slik som ild og vann. Yang er den ekspanderende kraft og yin er den sammentrekkende karft i universet - de produserer tilsammen alle naturens uttrykk, substans, energi og hendelser.
Yangkraften stråler ut fra solen eller himmelen og ned mot jorden, den er tørr, positiv og varmende av natur. 
Yinkraften stiger fra jorden mot himmelen og er fuktig, negativ og kjølende av natur.

Men i livets natur ligger forandring. Alle ting er i evig forandring også innenfor Yin og Yang - forhold. Og innenfor en relativ balanse er det ingenting som er nøytralt det er alltid Yin eller Yang som dominerer. De er relative i forhold til hverandre og i sin ekstreme form vil Yin produsere Yang og omvendt. I alle fysiske former er Yin i senteret, på innsiden og Yang på overflaten eller på utsiden.

I vestlig medisin snakker vi om god helse, når du er i  homeostase, balanse i kroppen. Balanse i hormonsystemet, balanse i metabolismen osv. I kinesisk medisin kan man si at helse er en balanse mellom Yin og Yang i kroppen - men denne balanse eksisterer på alle plan. Fra den minste celle, til organene våre, til hele kroppen, til mellommenneskeligeforhold (som forøvrig er mitt største interessefelt) til samfunn, til jordklode, til solsystem, til univers. vi snakker om mikrokosmos og makrokosmos. Det hele henger sammen!

Vi må foholde oss til alle de ytre forholdene i livet vårt, som gjør at livet vårt er i stadig forandring! For å klare å holde balanse i dette er vi avhengige av å stadig justere oss. sykdom skapes når den relative balansen mellom yin og yang blir brutt. Alt som lever kan kan defineres i henhold til Yin og Yang, og derfor kan vi bruke denne kunnskapen for å opprettholde, forebygge og behandle vår egen helse gjennom kosthold, urter, livsstil og andre former for behandling. (Dette ønsker jeg å hjelpe andre med!)
Og med dette gjør jeg det også klart at det finnes ikke EN kur for alle. Det finnes ikke EN diett for alle eller EN urt som passer for alle. Dette må tilrettelegges spesielt, fordi DU er spesiell.

"Det som er mat for noen kan være gift for andre"

...........  fortsettelse følger om Yin og Yang for deg som er interessert i mer!


1 kommentar:

  1. Facinert av at du legg slike tankar ut. Kan anbefala litt meditering og, men har ikkje kome i gang med det sjølv. Interessang lesing iallefall: http://www.viewmagazine.org/index.php/articles/science/103--they-thought-something-was-wrong-with-the-machine.html

    Lamaene i Tibet har og ein intressant vinkling på Yin og yang......

    http://wenhousecrafts.com/2008/may/yinyanglama.htm

    Helsing det oransje lynet..........

    SvarSlett