tirsdag 9. oktober 2012

Et uttrag om kosthold (Shambalas hemmelighet, James redfield)

Hvis vi søker høyere energi og samtidig spiser mat som frarøver oss denne energien, kommer vi ingen steder. Vi må vurdere alle de energiene vi rutinemessig slipper inn i våre egne energifelt, især matvarer, og bare velge de beste. På den måten kan energifeltene våre holde seg sterke.
Dette er svært vanskelig for folk flest, for alle har et avhengighetsforhold til den maten vi pleier å spise - og mesteparten av den er forferdelig giftig.

Det er motstridende informasjon om mat ute i verden, men det finnes også en sannhet!

Hva hvis vi er virkelig åndelige vesner som er her for å øke energien vår - men det vi finner her i verden er utelukkende beregnet på sanselig glede og avsporing, og mye av det tapper oss for energi og trekker oss i retning av fysisk oppløsning. Hvis vi virkelig mener at vi er energimessige skapninger må vi følge en smal vei forbi disse fristelsene.

Dersom man skuer hele veien bakover i evolusjonen, vil du oppdage at vi i begynnelsen var nødt til å eksprimentere med mat, ved ren prøving og feiling for å finne ut hva som var bra for oss og hvs som ville ta livet av oss! Spis denne planten og overlev! Spis den der borte og dø.
Men det som teller er når vi i siste innstans innser hva slags mat som vil gi oss et langt liv og holde energien vår på et høyt nivå,og hva slags mat som tilslutt vil slite oss ut!

Vi gir inntrykk av å være materielle skapninger av kjøtt og blod, men i virkeligheten er vi atomer, ren energi. vitenskapen har bevist det. Når vi gransker atomer nøye, ser vi først partikler, og så , på et dypere nivå, går partiklene over til å bli mønstere av ren energi som pulserer på et visst nivå. Og hvis vi da betrakter hva vi spiser i dette synspunktet, ser vi at maten vi tilfører påvirker vår pulserende tilstand. Visse matvarer øker energien og vibrasjonen, mens andre senker den. Sannheten er så enkel som det!
All sykdom skyldes et fall i pulserende enerig, og når energien synker til et visst punkt, finnes det naturkrefter i verden som tar sikte på å oppløse kroppene våre.
Se på det større bildet igjen: Når noe dør - en hund som blir påkjørt av en bil eller en person etter langvarig sykdom --- taper cellene i kroppen med engang sin vibrasjon og får en sterkt syreholdig sammensetning. Syretilstanden er signalet til verdens mikrober, virusene, bakteriene og soppene, om at tiden er inne til å oppløse dødt vev. Dette er jobben deres i det fysiske universet. Å gjøre et legeme om til jord igjen!

Kroppen vår mister energi på grunn av den typen mat vi spiser og eksponerer oss for sykdom. Det virker på følgende måte: Når vi spiser, forbrennes maten og etterlater seg avfall eller aske i kroppen. Denne asken er enten syreholdig eller basisk, avhengig av maten. Hvis den er basisk, kan den raskt hentes ut av kroppen vår med et beskjedent energiforbruk. Men hvis disse avfallsstoffene er syreholdige, er det svært vanskelig for blodomløpet og lymfesystemet å kvitte seg med dem, og de blir lagret i organene og vevet som faste stoffer - lavtvibrerende krystallinske former som danner blokkeringer eller brudd i vibrasjonsnivået i cellene. Jo flere slike syreholdige biprodukter som lagres, desto mer syreholdige blir disse vevene og hva skjer så?

En mikrobe av et eller annet slag dukker opp, registrerer all syren og sier "denne kroppen er klar til å oppløses"...... I en hvilken som helst organisme som dør, går kroppen raskt over til å bli et sterkt syreholdig miljø og blir raskt fortært av mikrober. Hvis vi begynner å nærme oss denne svært syreholdige eller døde tilstanden, blir vi stadig utsatt for angrep av mikrober. Alle menneskesykdommer skyldes slike angrep.

Vi mennesker befinner oss enten i en basisk høyenergi-tilstand eller i en syreholdig tilstand som gir signal til de mikrobene vi har i oss eller omkring oss om at vi er klare til å oppløses. Sykdom innebærer bokstaveligtalt at en eller annen del av kroppen vår råtner fordi mikrobene rundt oss har mottatt signal om at vi allerede er døde!

Den maten vi spiser avgjør nesten helt og holdent hvilken av disse to tilstandene vi befinner oss i. Generelt sett kan man si at mat som etterlater seg syreholdig avfall i kroppen er tung, overkokt, overbearbeidet og søt, som kjøtt, mel, kaker, alkohol, kaffe og søtere frukter. Basisk mat er grønnere, ferskere og mer levende, som friske grønnsaker og saft fra dem, bladgrønnsaker, spirer og frukter som avokado, tomater, grapefrukt og sitroner. Enklere kan det ikke bli...............

Og dette som James Redfiels skriver i sin bok ; Shambalas hemmelighet synes jeg stemmer godt overens med hvordan jeg selv føler meg etter å ha spist ulike matvarer. Det er virkelig viktig å få i seg levende føde for å holde seg fri fra sykdom opg fallende energi!

1 kommentar: