onsdag 7. september 2011

Hjertet


Bevisst utvikling er den fullkomne frihet. Å overkomme frykten for det som måtte komme ved å belyse de åndelige dimensjoner i vår personlighet er å vekke hjertets storhet.
Det er sagt at hjernen forklarer ting og åpenbarer sannheter, men i realiteten skaper det bare forvirring for hjertet. Sann virkelighet befinner seg i det naturlige senter - hjertet!
Hjertet er veien til virkeliggjørelsen av seg selv.
Den fulkomne og naturlige tilstand av glede og visdom er når hjertet åpner seg for sannheten. Denne bemerkelsesverdige tilstanden er for alle å oppleve!

"To be fearless is an amazing sense of freedom! Open creative and joyful."

"Fight for your dreams, and your dreams will fight for you"

Det man møter et annet menneske med, er det man får igjen. På denne måten kan vi si at den andre personen er deg, eller at andre mennesker er vår sjels speil.
Vi må legge bak oss alle forventningene vi har til oss selv og alle andre. Lytt til "stemmen" inni" deg - intuisjonen, drømmene, tankene, musikken. Les naturen og les andre mennesker.
Når vi endrer våre ideer, endrer vi også oss selv og virkeligheten. Vi skaper vår egen virkelighet, eller illusjonen av en virkelighet, på både et individuelt og et kollektivt plan!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar