søndag 15. mai 2011

Manglende evne til å leve et lykkelig liv

Et utdrag fra boken; Lev lengre, det er opp til deg selv av Mikhail Tombak

Det er viktig å forstå at enhver sykdom i kroppen ikke bare har fysiske, men også psykiske årsaker. Måten vår å tenke på virker inn på hva som skjer med oss, og bestemmer gode og dårlige aspekter i våre liv. Lytt til deg selv. Hvis du merker at du uttrykker den samme tanken gang på gang flere dager på rad, så har den blitt en del av ditt mentale mønster. Vi lever alle etter hvordan vi tenker - tankene styrer handlingene våre.

Hvis tankene er fulle av sinne, frykt, smerte, tristhet og hevn, hvilke handlinger kan det resultere i? Hvis vi tenker positive tanker, kan vi forvente oss det beste i livet, mens negativ tenkning bare gir oss vansker og en følelse av å mislykkes.

Det viser seg at måten vi tenker på ikke bare bestemmer livets suksess og feiltrinn, men også påvirker helsen vår i sterk grad. For eksempel lider mange av hodepine, nakkesmerter og ryggsmerter. Hva kan være årsaken til dette? Nakken kan være mentalt knyttet til fleksibilitet. I våre tanker og handlinger betyr fleksibilitet evnen til å nærme seg et problem fra forskjellige synspunkter og bruke kreativitet i å finne en løsning. Mennesker som er sta, kompromissløse og ikke kan se saker fra flere sider, vil streve med hodepine, nakkesmerter og ryggsmerter helt til de lærer seg å se på andres synspunkt med større medfølelse og forståelse. Hvis vi har for vane å kritisere alt og alle, får vi vondt i ledd og muskler. Når sinne og hat dominerer tankene våre, blir vi utbrent og utsatt for infeksjoner. Hvis vi fortsetter å dvele ved noe urettferdig som skjedde for lenge siden, spises vi opp innvendig. Dette kan tilslutt føre til dannelsen av kreftfremmende celler og så kreft.

Vi bør jobbe med å fjerne negative tanker og stereotypier så tidlig som mulig for å oppnå god helse, både fysisk og psykisk. 

Dette er en vanskelig kunst å lære, og vi må alle lære oss den på egenhånd!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar