søndag 8. mai 2011

Her har du en bitteliten del av mitt univers!

Jeg har bestandig vært en dyp tenker. Jeg trives godt i mitt eget selskap, fordi da finner jeg ro og stillhet til å tenke. Dette har etterhvert blitt mer og mer viktig for meg, siden jeg er en person som har 100 baller i lufta på engang. Noen ganger tenker jeg "hvorfor i alle dager sa jeg ja til det, eller foreslo at jeg kunne gjøre det?" men alt i alt så lærer jeg noe nytt hele tiden. Man skal jo ikke være redd for å ta utfordringer på strak arm - det lærte jeg i ganske ung alder. I dag elsker jeg å kaste meg ut i nye utfordringer. gjerne med bind for øynene. Hver dag tar en ny og spennende vending, og jeg digger det. Jeg lærer jo noe nytt nesten hele tiden, og hvem har vel lyst å stoppe sin egen personlige utvikling?
Jeg har gjennom utallige erfaringer lært å møte et hvert problem med åpent sinn og et smil. Faktisk sitter jeg i bilen min om morgenen og ler for meg selv, alltid noen minutter for sent ute og selvfølgelig blir bremset ned av en bilist som overholder fartsreglene til punkt og prikke. Noe sier meg at livet prøver å lære meg å planlegge ting litt bedre sånn at jeg slipper å løpe opp og ned trappen 15 ganger fordi jeg glemmer ting!


Hvorfor vil mennesker oppnå noe? Hvorfor vil vi bety noe, bli noe stort? Er det galt å ønske seg anerkjennelse, eller er det en mening med det?

" Det finnes myriader av verdener. De er alle sprunget ut av den ene og samme tanken. Og de blir alle styrt av urokkelige lover, så det hersker den samme orden og harmoni overalt. Men de som bor i disse verdener har fritt valg. Og bare de kan skape slike dissonanser som sorg og sykdom, hat og frykt. Den ene store tankens Herre er som et veldig lys. Lev livet ditt slik at strålene fra dette lyset kan nå deg. Da er tankene dine i ett med den tanken som skapte hele verden!"   -Frances Hodges Burnett

Kjenner du deg igjen i noen av disse punktene?
 • Du føler deg alene i denne verden, ensom og forlatt, selv om du er sammen med andre
 • Ditt liv påvirkes av tilfeldige hendelser som du ikke er herre over
 • Du prøver å kontrollere omstendighetene i livet idtt slik at ikke tilfeldige hendelser setter seg ut av spill
 • Det finnes ingen overordnet mening med livet du lever
 • Du lever bare et liv, og det er om å gjøre og gjøre det beste ut av det for deg selv
 • Du trenger egentlig ikke å ta hensyn til andre mennesker, bare deg selv
 • Dine handlinger får ingen konsekvenser, så lenge du ikke bryter loven og blir arrestert
 • Det gjelder å karre til seg så mye rikdom som mulig, gjerne på bekostning av andre
 • Det er best å stenge av følelsene, slik at du ikke blir påvirket av andres lidelse, selv om det kan være du som har forårsaket lidelsene
 • Hva du tenker har ingen innvirkning på andre mennesker
 • Du betyr ingenting
 • Du er et offerHva du sender ut til verden, vil alltid komme tilbake til deg. Alle dine tanker og alt du gjør vil ha en effekt på ditt fremtidige liv. Karma er ikke bare hva du gjør, men er også dine tanker, dine motiver og tanken bak alt du foretar deg.

I januar begynte jeg på Taekwon-Do. Ikke fordi jeg ville lære å sloss (jo, kanskje litt det og), men først og fremst fordi jeg satt med så enormt mange ideer og tanker om hva jeg vil gjøre med livet mitt, men jeg klarte ikke å sette noe skikkelig i gang. Jeg har skrevet alt sammen ned i en bok, og der får alle tanker og ideer bli en stund til, akkurat som penger i en bank. Og når jeg er klar for det skal jeg ta dem fram, en etter en. Jeg trenger å lære meg disiplin og selvkontroll. Det var hovedgrunnen til at jeg begynte på Taekwon-Do! Her er grunnprinsippene, som jeg synes er absolutt fine regler å leve etter. Kan ikke bli særlig mye enklere!

 • HØFLIGHET: ved å være høflig viser vi andre mennesker respekt og vi får en hyggelig og vennlig atmosfære rundt oss. Dette danner grunnlaget for gode mellom-menneskelige forhold og er første skritt på veien mot å skape en fredeligere verden.
 • ÆRLIGHET: skaper tillit mellom mennesker og er helt avgjørende for å skape et trygt og godt fellesskap. Det å være til å stole på og kunne stole på andre skaper en indre fred og en får et bedre liv. Det medfører at man utviklier en sterk personlig integritet.
 • IHERDIGHET: er en viktig egenskap i livet. Det innebærer at en uansett oppgave, stor eller liten, prøver å gjøre så godt en kan (og litt til). Det er viktig å kunne se egenverdien av å gjøre sitt beste. Det bygger opp en sterk karakterstyrke til å møte utfordringer og nye oppgaver.
 • SELVKONTROLL: er viktig i alle sammenhenger i livet. "kontroller dine følelser, ellers vil dine følelser kontrollere deg" - Lao Tze. Det å gi etter for sine egne behov i alle sammenhenger, er tap av selvkontroll. For en utøver i Taekwon-Do som etterhvert innehar kunnskaper som kan brukes til å skade andre, er selvkontroll en helt avgjørende egenskap.
 • UKUELIG ÅND: betyr at man har en sterk personlig integritet og har mot til å stå på rettferdighetens side selv om en møter sterk motstand. En elev i Taekwon-Do skal alltid stå på den svakes side og kjempe for rettferdighet. En person med ukuelig ånd gir aldri opp, selv om noe er vanskelig eller virker umulig.
Håper du tar med deg dette inn i en ny uke, for dette er enkle leveregler som kan bidra til å bygge en bedre verden! (ikke glem å spise litt persille!)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar